Werner Mertens


Beste Christine,

In oktober vorig jaar hebben we via Visa Verde ons appartement gekocht in Las Olas te Palm Mar.

Alhoewel wij gezien de omstandigheden snel hebben moeten beslissen, zonder het appartement te bezichtigen, hebben wij jullie onmiddellijk ons vertrouwen gegeven, hetgeen niet evident is.

Voor de verdere behandeling, het doorsturen en doornemen van het contract, de begeleiding bij de notaris, het openen van een bankrekening en regelen van de volmachten, het verkrijgen van het N.I.E. nr bij het commissariaat …, zijn wij uitstekend en steeds op een correcte manier door jullie begeleid, waarvoor onze welgemeende dank.

Ook na het intrekken van ons appartement, hebben wij op jullie kunnen rekenen, zoals de regeling voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen, het regelen van alle noodzakelijke doorlopende opdrachten bij de bank, de inrichting van het appartement enz.

Zo waren wij in de mogelijkheid onmiddellijk te kunnen genieten van ons eerste verblijf in onze “nieuwe thuis”, zonder dat we ons zorgen moesten maken over de vervelende maar noodzakelijke beslommeringen die steeds met een aankoop van een onroerend goed gepaard gaan.

Als wij zouden beslissen een nieuw onroerend goed in Tenerife aan te kopen, zullen wij niet twijfelen u terug te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Werner Mertens